advocatenkantoor Schilde Wijnegem Zoersel echtscheiding huur onderneming handelsrecht

EXPERTISES EN TARIEVEN


EXPERTISESBijstand in al uw juridische geschillenAudax advocaten verleent juridische bijstand aan particulieren en ondernemingen in diverse rechtstakken, zoals familierecht, huur, aansprakelijkheid, verkeer, ondernemingsrecht, ...

Elk van de advocaten heeft zijn eigen voorkeurmateries. Op die manier wordt gegarandeerd dat telkens de juiste advocaat het juiste dossier behandelt en u op gespecialiseerde wijze wordt bijgestaan. Als wij zelf niet vertrouwd zijn met een bepaalde rechtstak, hebben wij een uitgebreid netwerk van specialisten waar wij mee samenwerken of waarnaar wij u kunnen doorverwijzen.


Het kantoor streeft in eerste instantie steeds een minnelijke regeling na omdat dit voor u als cliënt de snelste, zekerste en goedkoopste oplossing levert voor uw juridisch probleem.


Indien een minnelijke regeling niet mogelijk blijkt, wordt uiteraard zonder twijfel overgegaan tot een gerechtelijke procedure.


Ieder dossier begint met een juridisch onderbouwd advies. Indien u daarna beslist het dossier verder aan ons toe te vertrouwen houden wij u van iedere genomen stap stipt op de hoogte.

Verkeersrecht

Beging u een verkeersovertreding en ontving u een dagvaarding om voor de politierechtbank te verschijnen? Dan staan wij u bij in uw verdediging zodat de opgelegde straf tot een minimum kan beperkt worden. Werd u aangereden en hebt u schade opgelopen? Ook in dat geval kunnen wij uw belangen behartigen. Bezorg ons een kopie van uw groene kaart zodat wij kunnen nagaan of u over rechtsbijstandsverzekering beschikt. In dat geval staat uw verzekering in voor betaling van ons ereloon en kosten en is de verdediging voor u dus volledig gratis.

Huurrecht

In de verschillende takken van het huurrecht zoals woninghuur, handelshuur, huur van specifieke goederen behartigen wij uw belangen. Wij staan ter beschikking van zowel de verhuurder als de huurder. Contacteer ons voor het opstellen of nakijken van uw huurovereenkomsten, zodat deze aan alle wettelijke en juridische vereisten voldoen. Een goed opgesteld contract is de basis om lang aanslepende en dure procedures te vermijden.

Blijkt een procedure toch noodzakelijk, dan staan wij u bij voor de bevoegde rechtbanken.

Familierecht

In alle aspecten van het leven komt u in aanraking met het familierecht. Een huwelijk, een geboorte, een echtscheiding, een overlijden geven allen een juridische weerslag. Laat u daarom goed adviseren bij iedere beslissing die u neemt. Wij staan u bij, bij uw vermogensplanning, bemiddeling bij een echtscheiding of omgangsrecht en onderhoudsbijdrage voor de kinderen, het opstellen van een testament, ...


Bijstand van ondernemers en vennootschappen

Uw onbetaalde facturen worden met een minimum aan kosten voor u ingevorderd. Voor een minimale opstartkost van 150,00 euro, exclusief BTW, controleren en perfectioneren wij uw factuurvoorwaarden om uw invorderingskansen te vergroten. Wij manen de tegenpartij aan en gaan over tot procedure na een solvabiliteitsonderzoek van de tegenpartij. Bij invordering ontvangt u steeds de hoofdsom van uw openstaande factuur, ons ereloon wordt maximaal verhaald op de tegenpartij.

Ook al uw contracten kan u door ons laten opstellen of nalezen. Bij de oprichting of overdracht van een vennootschap staan wij u met raad en daad bij.

GDPR verplichtingen kennen voor ons geen geheimen. Laat u adviseren om boetes te vermijden.


Ondernemingen in moeilijkheden

Het kantoor beschikt over gespecialiseerde bijstand indien u met uw onderneming door de bos het bomen niet meer ziet. Bescherming aanvragen tegen uw schuldeisers om uw onderneming opnieuw wat ademruimte te geven of het aanvragen van een faillissement zodat u een nieuwe start kan maken, behoren tot de mogelijkheden. Vraag raad voor het te laat is.


Bouwrecht

Wordt u als aannemer geconfronteerd met klachten over de uitgevoerde werken? Als particulier niet tevreden over de uitvoering van bepaalde werken aan uw woning? Ook op dit vlak kunnen wij gespecialieerd advies verlenen over de te nemen stappen in alle aspecten van het bouwrecht, inclusief minnelijke en gerechtelijke expertises.


Legal consulting

Heeft u als bedrijf nood aan (tijdelijke) juridische bijstand voor een specifiek project, dan kan u steeds beroep doen op één van onze advocaten. 


TARIEVEN


Het ereloon is de vergoeding voor de gepresteerde tijd voor het leveren van de intellectuele prestaties. Deze prestaties worden berekend aan een tarief tussen 100,00 en 150,00 euro per uur, en variëren naargelang de graad van specialisatie van de betrokken advocaat, de moeilijkheidsgraad van het geschil en de dringendheid van het geschil. Over het daadwerkelijke uurtarief dat in een specifiek dossier zal aangerekend worden, worden vooraf steeds duidelijke afspraken gemaakt. Iedere advocaat houdt de details van de prestaties bij die hij of zij in een bepaald dossier geleverd heeft. Op regelmatige tijdstippen en op iedere vraag van de cliënt zal dit detail voorgelegd worden. Om de eindfactuur niet té hoog te laten oplopen wordt er gewerkt met voorschotten - provisies genaamd - die op bepaalde tijdstippen worden opgevraagd tijdens het leveren van de prestaties.  Tenslotte wordt aan iedere eindfactuur een volledig detail van alle geleverde prestaties toegevoegd. 

Voor sommige geschillen kan gewerkt worden met een vooraf afgesproken forfaitair ereloon, dat onafhankelijk is van het werkelijk aantal gepresteerde uren.


Een eerste consultatie van maximum 30 minuten waarin een eerste richtinggevend advies gegeven wordt, wordt een forfait aangerekend van 50,00 euro. Dit wordt in mindering gebracht op uw eerste factuur indien u beslist een dossier op te starten.


Alle vermelde bedragen zijn exclusief 21% BTW


Beschikt u over onvoldoende inkomsten dan kunnen wij ook een aanvraag doen om uw dossier pro deo te behandelen. U kan steeds zelf nakijken of u onder de inkomstengrenzen valt via 

https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Pro%20Deo/Tabel-met-inkomensgrenzen_1.pdf